Installatie Federale Ouderenadviesraad op 27 november

De Federale Adviesraad voor Ouderen wordt officieel geïnstalleerd tijdens de Slotconferentie van het Europees Jaar voor het Actief Ouder worden en de Solidariteit tussen de Generaties op 27 november 2012.  LBV zal twee vertegenwoordigers in het nieuwe adviesorgaan hebben.

De nieuwe federale adviesraad zal zich inlaten met thema’s als gelijkheid van kansen, pensioenen, armoedebestrijding, mobiliteit, sociale zekerheid en gezondheidszorg.  Naast het uitbrengen van adviezen, en dit kan zowel op initiatief van de raad zelf als op verzoek van de federale regering, wordt het nieuwe adviesorgaan ook belast met de bespreking van de jaarlijkse beleidsverklaring van de regering.

Luk De Vos en Gilbert Raymaekers zullen als respectievelijk effectief en plaatsvervangend lid LBV vertegenwoordigen in de nieuwe raad.  Ze beschikken allebei over een ruime ervaring en expertise m.b.t. de beleidsthema’s die er behandeld zullen worden.

De officiële benoeming in het Belgisch Staatsblad zal weldra plaatsvinden.

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy