Gezond ouder worden, het gaat ons allen aan

Ter gelegenheid van het Europees jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012, heeft AIM, de Association Internationale de la Mutualité, zich op verschillende manieren geëngageerd voor gezond ouder worden. De deelname van AIM aan het AGE-platform voor het Europees jaar en de organisatie van een internationale AIM-conferentie over gezond ouder worden op 29 november 2012, die werd afgesloten met een verklaring over gezond ouder worden, en meerdere acties van de AIM-leden op nationaal vlak, tonen aan dat de AIM-leden zich engageren voor dit onderwerp. 

Gezond ouder worden behoort tot de kern van de organisaties die aangesloten zijn bij AIM. Ziekenfondsen en ziekteverzekeraars spelen een hoofdrol in gezond ouder worden en hebben zich geëngageerd in een brede waaier van initiatieven voor hun leden in hun respectieve landen om gezondheidspromotie en –preventie te bevorderen.

In dit kader benadrukken de AIM-leden, om de doeltreffendheid van gezond ouder worden te verbeteren, het belang van de volgende punten:

Er moet meer geïnvesteerd worden in renderende preventieprogramma’s

Wetende dat minder dan 5 % van de totale uitgaven in de gezondheidszorg t.o.v. het BBP besteed wordt aan de preventie, dringt AIM sterk aan op grotere investeringen in renderende preventieprogramma’s. AIM denkt ook dat het nodig is om nieuwe manieren te vinden om gezondheidszorg, en vooral zorgverlening op lange termijn, te organiseren en te leveren die de mensen toelaten om langer zelfstandig en gezond te blijven en door te trachten de nood aan dure institutionele zorg te vermijden of uit te stellen. 

Geluk is een hoofdfactor van het gezond ouder worden

Van alle goede praktijken voor gezond ouder worden, leveren sociale contacten en lichaamsbeweging de belangrijkste resultaten op. Dikwijls kunnen deze twee factoren, wanneer ze gecombineerd worden, de fysieke gezondheid verbeteren en de eenzaamheid verminderen. AIM benadrukt dat geluk een hoofdfactor is van het gezond ouder worden. Het is duidelijk dat geluk en welzijn een impact kunnen hebben op de mentale en fysieke gezondheid. 

Het gezondheidsgedrag is multifactorieel en niet enkel een persoonlijke keuze

Onderzoek toont aan dat de meeste ziektes die aan de levensstijl gelinkt zijn, multifactorieel zijn.  Daarom vindt AIM dat, hoewel de individuen een belangrijke rol moeten spelen in het behoud van hun eigen gezondheid, het gezondsheidsgedrag grotendeels bepaald wordt door de opvoeding en verscheidene andere sociale, economische en omgevingsgebonden factoren. Er is dus steeds een verplichting voor de gezondheidszorg om de zieke te behandelen en voor de maatschappij om zorg te dragen voor de zwakke en kwetsbare personen. 

De maatschappij is verantwoordelijk voor het aanbieden van een omgeving die de gezonde keuzes ondersteunt

Daarom benadrukt AIM dat, om de gezonde levensduur te verlengen, er actie moet ondernomen worden voor algemenere factoren die iemands omgeving bepalen, en niet enkel voor de gezondheid. Er zou meer aandacht moeten besteed worden aan de strategieën van gezondheidspromotie, naast de toegang tot de gezondheidszorg, zoals de opvoeding, de huisvesting, sociale ongelijkheid en milieubescherming. 

Contact: Blandine.cassou-mounat@aim.mutual.org

Over AIM

De “Association Internationale de la Mutualité” (AIM) is een vereniging van autonome gezondheidsverzekeraars en sociale bescherming die allemaal werken volgens de principes van solidariteit en zonder winstoogmerk. Voor het ogenblik telt AIM 48 nationale federaties die 27 landen vertegenwoordigen. In Europa leveren ze een sociale dekking tegen ziekte en andere risico’s aan meer dan 160 miljoen personen. Via zijn netwerk probeert AIM actief bij te dragen aan het behoud en de verbetering van de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen.

Meer info: www.aim-mutual.org
Contact: blandine.cassou-mounat@aim-mutual.org

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy