Federale Adviesraad voor ouderen is een feit

De Federale Adviesraad voor Ouderen werd op 27 november officieel geïnstalleerd tijdens de Slotconferentie van het Europees Jaar voor het Actief Ouder worden. Daarmee beschikken ouderen over een volwaardig inspraakorgaan op federaal niveau.

Van links naar rechts: Gilbert Raymaekers, Geert Messiaen en Luk De Vos

Uiteraard zal ook LBV haar rol als belangenberhartiger en expert  m.b.t. ouderenthema’s ter harte nemen in de nieuwe raad. Luk De Vos en Gilbert Raymaekers zullen als respectievelijk effectief en plaatsvervangend lid LBV vertegenwoordigen. Voor de Liberale Mutualiteit zetelt Geert Messiaen in de adviesraad. Daarmee zien we ons verzekerd van een liberaal-mutualistische stem bij de totstandkoming van de adviezen en standpunten.

Het echte werk kan nu beginnen. De nieuwe federale adviesraad zal zich inlaten met thema’s als gelijkheid van kansen, pensioenen, armoedebestrijding, mobiliteit, sociale zekerheid en gezondheidszorg. Naast het uitbrengen van adviezen, en dit kan zowel op initiatief van de raad zelf als op verzoek van de federale regering, wordt het nieuwe adviesorgaan ook belast met de bespreking van de jaarlijkse beleidsverklaring van de regering. Minister van Pensioenen Alexander De Croo gaf bij de installatie alvast een voorzet door de adviesraad uit te nodigen mee na te denken over de uitdagingen die nodig zijn om het huidig pensioenmodel sociaal en financieel veilig te stellen.

 


 

 

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy