De Vlaamse huurpremie

Mensen met een heel laag inkomen, die minstens vijf jaar wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Om in aanmerking te komen om van deze premie gebruik te maken, moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:

een woning als hoofdverblijfplaats huren in het Vlaams Gewest
de huidige woning van de kandidaat-huurder moet conform de normen
    in de Vlaamse wooncode zijn
de huurprijs mag een maximaal bedrag niet overschrijden
het inkomen van de kandidaat-huurder mag maximaal € 16 320 plus 
    € 1 460 per persoon ten laste bedragen
de kandidaat-huurder moet ononderbroken ingeschreven zijn voor een 
    periode van 5 jaar bij een sociale huisvestingsmaatschappij die 
    werkzaam is in de gemeente waar hij/zij woont

De Vlaamse huurpremie wordt berekend op basis van de huurprijs van de woning, het gebied waarin je woont en het aantal personen ten laste. De eerste uitbetalingen, met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2012, gebeuren in het najaar van 2012.

De huurpremie is niet van toepassing voor personen die:

al in een sociale woning wonen
een woning huren van vader, moeder, grootvader, grootmoeder, 
    broer of zus als die op hetzelfde adres woont

Hoe ontvangt u een invulformulier om een huurpremie aan te vragen?

Wanneer u in aanmerking komt voor een huurpremie, geeft de sociale huisvestingsmaatschappij waar u bent ingeschreven uw gegevens door aan Wonen- Vlaanderen. Daarna ontvangt u van Wonen- Vlaanderen (ten vroegste in juni 2012) automatisch een gepersonaliseerd invulformulier om de huurpremie aan te vragen. De omslag van deze zending heeft een gele sticker op.

Meer informatie?

Agentschap Wonen-Vlaanderen
Phoenixgebouw
Koning Albert II-laan 19 bus 40
1210 Brussel
tel.: 02 553 85 81
e-mail: wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy