Boodschap van de voorzitter

De jaarwisseling is een uitgelezen moment voor een terugblik op het voorbije jaar en een hoopvolle blik op de toekomst. Het is tevens een mooi keerpunt om kracht te verzamelen en werk van onze verwachtingen en voornemens te maken.

In eerste instantie willen we een woord van dank richten aan al die vrijwilligers, die belangeloos een deel van hun kostbare vrije tijd besteden aan onze seniorenwerking en met de ondersteuning van onze regiomedewerkers, de hoeksteen vormen van onze vereniging. 

Wanneer we terugblikken op 2019 stellen we vast dat massaal werd ingespeeld op ons jaarthema ‘Creatief met Vief’. In onze afdelingen werd ruimte gecreëerd om de creativiteit te laten groeien, nieuwe vaardigheden te verwerven en de mentale gezondheid te versterken.

Ook het creëren van een groot kunstwerk, nl. onze dotpainting, was een schot in de roos. Meer dan 630 A4 –velletjes werden door verschillende lokalen afdelingen omgevormd tot een prachtig schilderij van 6m op 6m. Aan alle deelnemende afdelingen een hartelijk proficiat.

In het kader van warmste week werd in al onze afdelingen voor de tweede maal een Vief for life actie opgezet ten voordele van de Diabetes Liga en op 19 december werd door het voltallig Vief personeel tijdens de warmste week op de Music for Lifeshow in Kortrijk het ingezameld bedrag van € 5.000, via een cheque overhandigd.

Vanuit de Vlaamse regering werden we uitgenodigd om ons meerjarenbeleidsplan voor de periode 2021 – 2025 tegen eind 2019 in te dienen. Bij het opstellen ervan hebben we ons tot doel gesteld om in de komende beleidsperiode relevant en actueel te blijven en onze plaats binnen het sociaal cultureel landschap verder op te eisen. Een woord van dank aan het planningsteam is hier dus op zijn plaats.

Toekomstgericht zullen we in 2020, ondanks de ons opgelegde besparingen, voluit gaan voor ons nieuw jaarthema.

Via het jaarthema 2020 ‘SensiVief, Ontdek je zintuigen willen we onze blik verruimen en bewuster maken, waarbij we aan de hand van verschillende activiteiten de focus terug op eigen waarnemingen leggen en trachten de levenskwaliteit te verhogen.

Traditiegetrouw reiken we ter ondersteuning ons programmaboekje 2020 aan, waar  een uitgebreid aanbod van voordrachten, cursussen en initiaties kan geboekt worden. Onze cursussen ‘smartphone’ en ‘gastentafels i.s.m. het Koerdisch Instituut’ zijn, naast onze verschillende kadervormingen en onze digitale week - ‘Kritisch omgaan met het internet’ in maart, slechts een paar toppertjes, die we aanbieden.

In de volgend beleidsperiode versterken we eveneens de samenwerking met onze voornaamste stakeholder, de Liberale Mutualiteit en onze vertegenwoordigers in de Vlaamse Ouderenraad en in de FAVO (Federale Adviesraad voor Ouderen) zullen zichtbaar aanwezig zijn om onze standpunten kenbaar te maken en te verdedigen.   

Als afsluiter, een welgemeend woord van dank aan alle regiomedewerksters en medewerkers, zowel landelijk als provinciaal voor hun bereidwilligheid, enthousiasme en inzet.

Tot slot  wenst  het voltallig Vief Team allen een voorspoedig 2020, een goede gezondheid , en een jaar met vele gelukkige, warme momenten.

De Voorzitter

 

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy