De onderhoudsplicht van kinderen ten overstaan van hun ouders bij opname in een woonzorgcentrum

Wat is de onderhoudsplicht?

De onderhoudsplicht of meer bepaald “de onderhoudsplicht van kinderen ten overstaan van hun ouders bij opname in een woonzorgcentrum” is de plicht die kinderen hebben ten opzichte van hun ouders om hen te onderhouden als zij dat zelf niet meer kunnen. Als een oudere niet voldoende middelen meer heeft om een woonzorgcentrum te betalen, dan komt het OCMW (van de gemeente waar men woonde vóór de opname) tussen. Het OCMW kan op zijn beurt de kosten van de opname terugvorderen van de onderhoudsplichtige familieleden van de oudere.

Wie zijn de onderhoudsplichtige familieleden?

Met deze term wordt verwezen naar de echtgenoot of echtgenote, de kinderen, de schoonkinderen of de kleinkinderen. In de praktijk zijn het meestal de kinderen die aangesproken worden om bij te springen in de kosten van een opname in een woonzorgcentrum.

Wijziging regelgeving in 2004

De regelgeving over de onderhoudsplicht werd gewijzigd in 2004.
Deze wijziging houdt volgende basisprincipes in:

  • Het OCMW kan nog steeds de kosten terugvorderen van de onderhoudsplichtige familieleden. Daarbij wordt het bedrag gedeeld door het aantal kinderen van de oudere. Als de onderhoudsplichtige een laag inkomen heeft kan hij vrijgesteld worden van het betalen van de opnamekosten.
  • Het OCMW kan de onderhoudsplichtige vrijstellen van de terugbetaling van de kosten om volgende redenen: een slechte relatie tussen oudere en onderhoudsplichtige, een jarenlange verbreking van het contact tussen oudere en onderhoudsplichtige, een slechte gezondheid van de onderhoudsplichtige of het gepensioneerd zijn van de onderhoudsplichtige.
  • Er is een vaste terugvorderingsschaal opgesteld. OCMW’s kunnen niet meer zelf bepalen hoe groot het bedrag is dat moet terugbetaald worden.
  • Het OCMW kan ook beslissen om in het algemeen af te zien van de onderhoudsplicht en de kosten dus niet terugvorderen van de kinderen of familieleden.

 

Standpunt OCMW

Vanuit het OCMW zijn er zowel argumenten voor als tegen de onderhoudsplicht. Het OCMW gaat ervanuit dat het vanzelfsprekend is dat kinderen voor hun ouders zorgen. Omgekeerd is dat immers ook het geval geweest. Daarnaast wil het OCMW via de onderhoudsplicht het misbruik tegengaan, waarbij ouderen voor hun plaatsing alles wegschenken aan hun kinderen en dan beroep doen op de overheid om hun kosten te betalen.

Langs de andere kant vinden we ook argumenten tegen de onderhoudsplicht in de visie van de OCMW’s. De oudere kan er zich slecht bij voelen dat hij een beroep moet doen op zijn kinderen om financieel tussen te komen. Dat kan ook spanningen in de familie teweeg brengen. Verder blijkt dat er in de praktijk geen sprake is van het misbruik dat hoger werd beschreven. Tenslotte vinden de tegenstanders dat het niet meer dan logisch is dat de oudere, die zijn leven lang hard gewerkt heeft en heeft bijgedragen aan de belastingen, recht heeft op maatschappelijke solidariteit.

Standpunt Vlaamse Ouderenraad

De Vlaamse Ouderenraad vindt dat de wetgeving tekort schiet. Het feit dat de gemeenteraad autonoom kan beslissen om de onderhoudsplicht niet toe te passen, leidt tot ongelijkheid tussen de rusthuisbewoners onderling. Bij de ene bewoner wordt wel teruggevorderd bij de kinderen, bij de andere niet. Daarnaast vinden ze dat de terugvorderingschaal, hoewel éénvormig geworden, toch onrechtvaardig blijft in functie van het (gekende) inkomen. Bovendien is de Vlaamse Ouderenraad van mening dat de afschaffing van de onderhoudsplicht leidt tot het zich bewust verarmen voor een opname in een rusthuis. Ten slotte wordt de vrije keuze van rusthuis niet echt gerespecteerd in een aantal gemeentes die de afschaffing van de onderhoudsplicht doorvoerde.

 

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy