Jaarthema 2019: Creatief met Vief

Ook dit jaar zetten we creativiteit in de kijker onder het motto ‘Creatief met Vief’. Aangezien creativiteit een zeer breed begrip is, kiezen we een focus. Vorig jaar stond vooral ‘creatief handelen’ in de kijker, dit door creaties van anderen te beleven, te ontdekken en zelf aan de slag te gaan. In 2019 gaan we ons richten op ‘creatief denken’.

Veel mensen die het woord ‘creatief’ horen, denken in dat geval aan een persoon die goed is in bijvoorbeeld schilderen of beeldhouwen. Kunstenaars zijn inderdaad personen bij uitstek die creatief zijn. Zij hebben een vrije geest, denken niet ‘binnen hokjes’ en komen daardoor vaak tot hele vernieuwende uitingen. Voor het maken van kunst is een grote mate van creativiteit nodig, maar ‘kunstzinnig’ is geen synoniem voor ‘creativiteit’. De definitie van creativiteit luidt “Creativiteit is het vermogen van de mens om tot nieuwe oplossingen te komen.”. Dit geeft meteen weer dat het veel verder gaat dan enkel het kunstzinnig gegeven.

Verenigingen kunnen door creatieve activiteiten, die niet kunstzinnig zijn, te organiseren de taak op zich nemen om deze overtuiging te weerleggen. Deelnemers kunnen zo op een andere manier dan dat ze gewoon zijn creativiteit beleven. Je kan bijvoorbeeld met je deelnemers eens zelf verzorgingsproducten maken met huis-, tuin- en keukenmiddeltjes.

Vervolgens zijn er nog enkele andere misvattingen over creativiteit.

Vaak wordt gedacht dat je ofwel creatief bent ofwel niet. En dat je het dus niet kunt leren. Maar creatief zijn, kun je wel degelijk leren. Het is een vaardigheid net zoals de ene persoon van nature taalgevoel heeft, de andere over een wiskundeknobbel beschikt en nog iemand anders een groot geografisch inzicht heeft, ... enzovoort. Al deze vaardigheden ontwikkel je omdat je het een interessant terrein vindt, hierin bevestigd wordt door je omgeving en je daardoor hierin sneller zal verdiepen. Dit geldt ook voor creativiteit, door er actief mee bezig te zijn kan je jouw creatieve basisniveau verbeteren.
Verenigingen kunnen ruimte bieden om die creativiteit te laten groeien en kansen te creëren. Dit door activiteiten waar creativiteit in vervat zitten op het programma te zetten. Sessies geheugentraining of sessies waarbij je jouw creativiteit kan ontdekken zijn zeer toepasbaar om dit te verwezenlijken.

Een andere misvatting is dat je tijd moet besteden aan creativiteit, tijd die je liever gebruikt om andere zaken te doen. Maar voor creativiteit heb je niet veel tijd nodig, wel aandacht. Wanneer je aandacht hebt voor hetgeen dat je creatief wil aanpakken, kom je op de beste ideeën op het moment wanneer je die het minst verwacht. Bovendien is het belangrijk dat je af en toe even afstand neemt, om het een tijdje later weer op te pikken. Als vereniging moet je dus niet heel het jaar door activiteiten organiseren rond het jaarthema ‘Creatief met Vief’. Door af en toe creativiteit in de aandacht te brengen, kan dit effectiever zijn en zal het ook meer aanvaard en opgenomen worden door de deelnemers.

Een laatste misvatting is dat de omgeving waarin men zich bevindt belet om creatief te zijn. Natuurlijk is de ene omgeving meer stimulerend dan de andere. Maar wanneer je dit standpunt op voorhand inneemt zal dit je niet vooruit helpen. Kijk eerst naar de omgeving die je hebt en gebruik de obstakels die je tegenkomt als uitdagingen. Het denken over creativiteit en die al dan niet kansen geven, zal zeker invloed hebben op de productie hiervan.

Meestal denken we in patronen waardoor we niet tot nieuwe inzichten kunnen komen. Daarom is het net zo mooi dat je door binnen (en buiten) je vereniging in gesprek te treden met anderen de kans krijgt tot nieuwe inzichten te komen. Iedereen heeft immers een verschillend referentiekader met andere verhalen en ervaringen waardoor men (on)bewust kennis kan opnemen van elkaar. Dit kan helpen om meer patroon-doorbrekend en creatief te denken en dit toe te passen op het eigen leven. Dit is alvast een belangrijke pijler waar het verenigingsleven op steunt en waar zeker gebruik van gemaakt kan worden.

Nu we deze misvattingen weerlegt hebben en jullie tips hebben gegeven hoe je dit kan aanpakken, kunnen we overgaan tot de essentie ‘Creatief Denken’. Wanneer we over creatief denken spreken, is het belangrijk stil te staan bij wat dit nu precies is. Eerst en vooral moeten we het begrip ‘denken’ verkennen. We zijn voortdurend omringd door allerlei informatieprikkels en via de zintuigen kunnen we deze prikkels ontvangen. Deze worden naar de hersenen gestuurd en verwerkt. Deze verwerking gebeurt door verbindingen in de hersenen. Deze verbindingen komen tot stand door signalen tussen verschillende hersencellen en hersendelen. Doorheen ons leven maken we vaak gebruik van dezelfde verbindingen waardoor denkpatronen tot stand komen. Maar creatief denken gaat net over het doorbreken van die denkpatronen door nieuwe verbindingen in onze hersenen te maken. Creatief denken is een geheel van denkattitudes, denkvaardigheden, denktechnieken en denkprocessen die de kans op patroon-doorbreking en het leggen van nieuwe verbindingen in onze hersenen vergroten.

Om creativiteit en creatief denken binnen je vereniging toe te laten, kan je vijf creatieve basisvaardigheden aanscherpen. Ten eerste kan je meer ‘creatief waarnemen’. Hierbij stel je vooral de vraag: “Hoe kan ik dit anders zien?” waardoor er open gestaan kan worden voor een nieuwe manier van kijken. Dit kan helpen bij het vernieuwen van je vereniging. Je kan je bijvoorbeeld de vraag stellen of een activiteit altijd op dezelfde manier moet verlopen.

Daarnaast is het uitstellen van een oordeel ook een belangrijke vaardigheid binnen een vereniging. Wanneer iemand een vernieuwend voorstel heeft voor een activiteit kan het bijvoorbeeld goed zijn dit idee te laten bezinken in plaats van direct af te schrijven.

Vervolgens kan je ook leren om flexibele verbindingen te maken. Zo worden de minder sterke verbindingen gebruikt en bestaat de kans om meer buiten de lijntjes te denken in plaats van telkens dezelfde zaken te doen. Je kan bijvoorbeeld tijdens een vergadering woorden met elkaar verbinden wanneer je geen inspiratie hebt om een volgende activiteit te organiseren. Door verschillende woorden met elkaar in verband brengen kan je op heel nieuwe ideeën komen.

Als laatste is het belangrijk verbeeldingskracht te ontwikkelen. Tijdens dit proces laat je toe iets te creëren dat op dat moment niet waar te nemen is met je zintuigen maar eventueel wel in de toekomst mogelijk kan zijn. Met verbeeldingskracht kan je ervoor zorgen dat je vereniging durft den- ken! Je kan hier een sessie toekomstdenken aan koppelen ‘Waar denk je dat de maatschappij zal staan binnen 10 jaar?’ Of bekijk de film “Back to the future” en ga aan de hand hiervan verder met de verbeelding van de deelnemers.

Je ziet een hele boterham waar je creatief mee om kan gaan en de aan- dacht kan verplaatsen van handelen naar denken. Met deze tips proberen we jullie alvast op gang te trekken.

Veel plezier dit werkjaar! Het Vief Team

 

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy