Belangenbehartiging

Ouderen moeten vanuit de eigen behoeftes en de eigen mogelijkheden een rol blijven spelen in de samenleving. Meedenken en meedoen aan de besluitvorming en het beleid is dus erg belangrijk.

De Vlaamse en federale overheid beschikken elk over een raad van ouderen die advies verleent en standpunten uitbrengt m.b.t. ouderenmateries. Dit zijn respectievelijk de Vlaamse Ouderenraad en de Federale Adviesraad voor Ouderen. Deze laatste is opgericht in november 2012 en houdt zich in principe bezig met inkomens- en pensioenthema’s, gelijke kansen, sociale integratie en de toegankelijkheid tot gezondheidszorg en mobiliteit. De thema’s die de Vlaamse Ouderenraad behandelt zijn: zorg en welzijn, mobiliteit, wonen, enz.  Beide ouderenraden bestaan uit vertegenwoordigers van representatieve ouderenorganisaties.  Ook Vief heeft hierin een stem en stelt als liberale vertegenwoordiger mee de adviezen en standpunten op.

In de tweede plaats stimuleren we de deelname van onze aangesloten verenigingen aan de diverse lokale adviesraden. Het grootste deel van de Vief-knooppunten engageert zich op deze wijze om mee te denken en mee te praten over het gevoerde beleid in de stad of gemeente. Daarmee wordt al snel duidelijk dat er een grote maatschappelijke betrokkenheid leeft onder Vief- leden en -vrijwilligers. 

Tot slot nemen we ook standpunten in namens de ouderen uit onze vereniging. We werken hiervoor samen met een werkgroep van vrijwilligers uit de vereniging. Zij bereiden de Vief-standpunten voor zodat deze, gesteund op een breed draagvlak, ingenomen kunnen worden bij onder andere de Vlaamse en federale Ouderenraad, maar evengoed bij adviesraden op lokaal niveau.

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy