Word vrijwilliger

Vrijwilliger worden in een Vief-knooppunt houdt tal van voordelen in:

  • Je kan je steentje bijdragen aan de lokale gemeenschap.
  • Je komt in contact met gelijkgezinden en leeftijdsgenoten.
  • Je krijgt toegang tot het vormingsaanbod voor vrijwilligers en kan vaardigheden bijschaven of nieuwe vaardigheden aanleren.
  • Je ontmoet andere vrijwilligers tijdens één van de vele activiteiten.
  • Je geniet van een burgerrechterlijke aansprakelijkheidsverzekering (in overeenstemming met de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers).
  • ...

Wil je vrijwilliger worden? Neem dan contact op met de educatieve medewerker van jouw provincie:

Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be - Site door Faromedia