Vief ledenwervingsweken - van 12 november tot 7 december 2018

Het hernieuwen van het lidmaatschap en het werven van nieuwe leden is een jaarlijkse opdracht van elke Vief-vereniging. Leden werven is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat Vief u bij deze opdracht zoveel mogelijk wil ondersteunen, bundelen we de krachten tijdens de Vief-ledenwervingsweken van 12 november tot 7 december.

Waarom ledenwervingsweken?

Ledenwerving is uiteraard op elk moment belangrijk en er kan doorheen heel het jaar aan gewerkt worden. Maar door de aandacht voor ledenwerving te concentreren tijdens deze welbepaalde periode, willen we er extra de aandacht op vestigen.
Door samen te werken met alle Vief-verenigingen in Vlaanderen in dezelfde periode, doen we aan schaalvergroting. De inspanningen die elke vereniging levert, blijven gelijk, maar het effect is groter. We sluiten met de ledenwervingsweken ook aan bij de seniorenweek die in veel gemeenten wordt georganiseerd. Het idee daarachter is dat veel 60-plussers tijdens deze seniorenweek samenkomen en daarmee een potentiĆ«le doelgroep vormen voor de uitbreiding van uw vereniging.

Het concept

Tijdens deze periode willen we het seniorenpubliek tonen dat we een netwerk zijn van gastvrije en open verenigingen. Als bestuur organiseert u tijdens deze ledenwervingsweken een activiteit die er speciaal op gericht is om nieuwe leden aan te trekken. U moedigt tegelijk ook uw leden aan vrienden, buren, broers en zussen mee te brengen naar deze activiteit. Vief zorgt voor de ondersteuning bij de opmaak van promomateriaal. Daarnaast verspreiden we in de aanloop naar deze periode ook tips en informatie over mogelijke manieren om nieuwe leden te werven via onze elektronische nieuwsbrief.

Het promomateriaal

We vragen aan jou , als bestuur, om tijdens deze ledenwervingsweken een activiteit te organiseren die speciaal gericht is op het aantrekken van nieuwe leden. Dit kan gaan van een voordracht, tot een quiz, tot een heuse bingonamiddag, dit beslis je volkomen zelf. Om deze activiteit behoorlijk te kunnen promoten, kunnen jullie bij ons een een affiche en sjabloon voor begeleidende brief ontvangen. Daarnaast kan je ook beschikken over inschrijvingskaartjes die je overal kan verspreiden. Hieronder kan je deze stukken downloaden, heb je graag afgeprinte exemplaren van de affiche en de inschrijvingskaartjes neem dan contact op met het provinciaal of landelijk secretariaat. 

- affiche 
- inschrijvingskaarten 
- sjabloon begeleidende brief 

Verspreid de affiches en brieven zo veel mogelijk. Leg er wat bij de bakker, bij de slager, in de bibliotheek, ... overal waar senioren komen. Moedig daarnaast je eigen leden aan vrienden, buren, broers en zussen mee te brengen naar deze activiteit. 

Tips en tricks voor het organiseren van je activiteit tijdens de ledenwervingsweken

Overtuigd? Lees hieronder ook nog even de documenten met tips en tricks voor het organiseren van je activiteit. Start met het bepalen welke wervende activiteit je wilt aanbieden, ga daarna over op hoe je reclame hiervoor kan maken. Vervolgens kan je even wat tips lezen over wat je best doet tijdens de activiteit. Is de activiteit afgelopen, bekijk dan ook nog even de tips en tricks rond nazorg. 

Maak er een top editie van, zet Vief in de kijker en haal een heel net van nieuwe leden binnen. 

                                                                                              Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be | Site door Faromedia | Privacy