RegistrerenAanmelden

Zoveel verdient je cardioloog (en zijn secretaresse)

Een specialist op de nierafdeling is het best betaald. Hij kost in Vlaanderen bruto een kleine (nou ja) 640.000 euro per jaar. Een cardioloog moet het stellen met bijna 340.000 euro. Per uur loopt dat op tot 200 euro en soms ver daarboven.

De secretaresses van deze heren nemen bijna 32 euro per uur mee naar huis. In het geval van de secretaresse zal netto nog een beetje in de buurt van dit brutobedrag liggen. Wat de specialisten jaarlijks aan echte koopkracht binnen rijven, is een heel ander paar mouwen. De afdrachten op hun erelonen voor de financiering van de ziekenhuizen zijn niet eens in deze sommen begrepen.

SpecialiteitBruto
ereloon
Nefroloog636.000
Radioloog461.00
Bioloog431.000
Neurochirurg356.000
Intensieve zorgen346.000
Cardioloog338.000
Stomatoloog324.000
Nucleaire geneeskunde323.000
Orthopedist313.000
Gastro-enteroloog311.000
Oogarts311.000
Anesthesist307.000
Traumatoloog302.000
Chirurg281.000
Plastisch chirurg264.000
Neus, keel en oren259.000
Gynaecoloog229.000
Spoedarts226.000
Psychiater226.000
Geriater224.000
Uroloog218.000
Pediater204.000
Oncoloog201.000
Neuroloog196.000
Pneumoloog195.000

Het zijn onthullende cijfers die werden verzameld door het Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) en die eind vorige week in Le Soir stonden.
Het KCE vroeg medewerking van 77 ziekenhuizen, 16 daarvan, waren bereid de boeken open te leggen. Uiteindelijk gaat het om gemiddelden uit 13 instellingen van in totaal 1.511 specialisten en ander medisch personeel.

Het KCE nuanceert meteen deze cijfers. “Ze reflecteren niet de individuele realiteit van elke specialist. Meer precieze gegevens vereisen de medewerking van meerdere instellingen. Maar het zijn voor het ogenblik de beste cijfers waarover we kunnen beschikken en er zijn geen redenen om aan te nemen dat ze fout of vertekend zouden zijn”.

Niet duurder dan elders

Overigens liggen ze min of meer in lijn met de situatie in de buurlanden. Een specialist in Nederland verdient bruto 132,5 euro per uur of 530 euro voor een halve dag. Dat is vergelijkbaar met een radioloog van 619 euro of een cardioloog van 667 euro telkens voor een halve dag bij ons.  (Dit zijn ‘nationale’ cijfers, de bruto erelonen in de tabel gelden voor Vlaanderen).

Met dit verschil dat specialisten in Nederland tegen vaste barema’s worden vergoed, terwijl artsen en specialisten in België als zelfstandige werken (uitgezonderd de artsen in loondienst in de universitaire ziekenhuizen). De situatie in België is ook vergelijkbaar met Frankrijk, al zijn kop en staart van het peloton daar ingevuld met andere specialiteiten.

Soms meer dan het dubbele in Vlaanderen

Wat wel opvalt in de lijst, is dat specialismen waar veel toestellen en techniciteit bij komen kijken, een stuk duurder zijn dan specialismen die het meer van een intellectuele prestatie moeten hebben. Dit is een argument om de soms verouderde nomenclatuur (vaste tarieven en terugbetalingsniveau) te herzien.

Ook opvallend is het verschil tussen Vlaanderen, Brussel dat een middenpositie inneemt, en Wallonië waar de specialisten een pak minder verdienen. De Waalse nefrologen en radiologen blijven steken beneden de 230.000 euro, hun Vlaamse collega’s verdienen meer dan het dubbele. Dat verschil wordt kleiner onderaan de tabel, maar bedraagt doorgaans 50.000 euro per jaar of meer.


Brancardier

Ook andere beroepsgroepen en kostenposten werden bij die analyse (uitgevoerd door het consultancybureau Deloitte) voor de lichtbak gehouden. Zo kost een brancardier gemiddeld 28 euro bruto per uur, een ergotherapeut 34, een kinesist bijna 44 en een hoofdverpleger 47 euro. Een hoofd verloskunde spant hier de kroon met een kostprijs van ongeveer 55 euro per uur.

Vergelijkingsbasis

Met deze analyse is voor het eerst een waarheidsgetrouwe röntgenfoto gemaakt van de medische industrie. De bedoeling hiervan is volgens het KCE om een vergelijkingsbasis te hebben. De honoraria van de artsen als dusdanig zijn geen voorwerp van onderzoek. Het gaat in de eerste plaats om een juiste basis voor de bepaling van de terugbetalingstarieven van nieuwe prestaties.  En uiteraard voor een beter zicht op de budgettering van de gezondheidszorg in het algemeen.

Het KCE zoekt niet naar een verklaring voor de regionale verschillen. Maar Jean-Pierre Closon, adjunct-directeur van het KCE, geeft in Le Soir twee mogelijke verklaringen. Specialisten in Vlaanderen blijken meer prestaties te leveren binnen hetzelfde tijdsbestek (ze werken dus sneller) en de precaire financiële toestand van nogal wat Waalse ziekenhuizen noodzaken hen ertoe om meer in te houden op de erelonen van hun specialisten.

Tags: , , , , , .

Jouw mening Geef nu je mening

  1. Ik vraag mij soms af wat deze mensen met hun geld doen ? Ik ken er eentje, die heeft drie porsches, maar als je ziet hoe hij gekleed loopt, nog erger dan een landloper. Trouwens het zijn ook deze mensen die regelmatig 100.000 euro verliezen met aandelen. Eens te meer dat het spreekwoord hier telt : geld maakt niet gelukkig, integendeel ! Trouwens als gelukkige ouwe zak, ben ik nog altijd blij dat deze mensen veel geld betalen aan belastingen, zodat ik tenminste toch nog elke maand mijn steun ontvang.

    Ongepast?

  2. er wel bij zeggen dat deze mensen eerst jarenlang moeten studeren en stage lopen vooraleer ze eindelijk in het beroepsleven kunnen stappen – wel iets anders dan een topvoetballer die zijn drie porsches binnenrijft met tegen een balleke te chotten en voor je het weet verkast naar het buitenland zonder hier een cent belasting achter te laten …

    Ongepast?

Geef je mening

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.