RegistrerenAanmelden

Wat te doen als de fiscus aanklopt?

Dit jaar zullen ongeveer 75.000 particulieren, vzw’s en bedrijfsleiders gecontroleerd worden door de fiscus. Dubbel zoveel als vorig jaar, tien keer zoveel als in 2010.

De focus ligt daarbij wat particulieren betreft ondermeer op loontrekkenden die hun werkelijke kosten bewijzen. Veel kans dat je een belastingambtenaar over de vloer krijgt is er wellicht niet. Toch is het goed om te weten wat je rechten en plichten zijn in de informatieverstrekking – zodat je alvast geen vormfouten maakt (verder meer hierover).

Het is de regering Di Rupo blijkbaar menens om de fiscale fraude aan te pakken. De bevoegde staatssecretaris John Crombez (sp.a) rolt de spierballen en ziet zijn opdracht als een kruistocht, na jaren van onderbemanning van de diensten. Er gaan op korte termijn een kleine 280 inspecteurs extra aan de slag bij financiën.

De ‘bazooka’ van Crombez

Niet alleen komt er meer mankracht, ook het wapenarsenaal van die ambtenaren krijgt onder impuls van Crombez een upgrade: de bewijslast wordt omgekeerd. Het is niet langer de fiscus die moet aantonen dat je fraudeert, het is aan de belastingplichtige om aan te tonen dat belastingontduiking/ontwijking niét het motief is, dat een bepaalde constructie met andere woorden overeenstemt met een economische realiteit. Deze ingreep is vooral bedoeld om de management-vennootschappen, patrimoniumvennootschappen en vruchtgebruikconstructies aan te pakken.

Even dit laatste als voorbeeldje: Bedrijfsleiders die de eigenaar zijn van een bedrijfsgebouw verkopen het vruchtgebruik  van dat gebouw  – de vergoeding voor het gebruik ervan – soms aan de vennootschap. Dat vruchtgebruik wordt binnen de vennootschap fiscaal afgeschreven. Op het einde de looptijd verwerft de naakte eigenaar zonder bijkomende belasting het vruchtgebruik zodat hij opnieuw volle eigenaar wordt. Zonder daarop belasting te betalen. Dat scheelt een flinke slok op de borrel vergeleken met de manier waarop huurinkomsten – wat het de facto zijn – belast worden. Hiertegen is de fiscus nu gewapend. Kan de belastingplichtige geen motief – anders dan belastingontduiking – voorleggen, dan kan de fiscus dergelijke inkomsten “herkwalificeren”.

Als de fiscus aanklopt?

Als particulier zal je van deze “bazooka” van Crombez – zoals de mogelijkheid tot herkwalificatie intussen bekend staat  – misschien geen last krijgen. Maar naast de genoemde vennootschappen worden volgens de FOD Financiën ook sportclubs, vzw’s en verkopen via internet geviseerd. Heel wat mensen zullen dus vragen om informatie krijgen vanwege Vadertje Staat.

Er zijn meerdere deuren waar de belastingambtenaren langs naar binnen kunnen. Dat kan eenvoudig via telefoon of mail, ze kunnen effectief op bezoek komen of ze kunnen bij derden – je werkgever, je bank… – informatie inwinnen.

Vraag om inlichtingen

Komt er een vraag om inlichtingen dan ben je wettelijk verplicht te antwoorden:

 • Het is mogelijk dat een belastingcontroleur je mondeling toelichting vraagt, bijvoorbeeld op zijn kantoor.  Ook op een mondelinge vraag om toelichting moet je antwoorden.
 • Minder belangrijke vragen worden soms per telefoon afgehandeld, maar in dat geval ben je niet verplicht daarop te antwoorden.
 • Op een schriftelijke vraag moet je schriftelijk antwoorden, dat kan via  mail of fax. Schriftelijk antwoorden heeft het voordeel dat het antwoord een datum heeft.
 • Krijg je een vraag dan heb je één maand tijd om te antwoorden (vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de vraag). Deze termijn kan mits gegronde motieven verlengd worden (als de verlenging binnen de eerste termijn van één maand wordt aangevraagd).
 • De belastingcontroleur mag geen vragen stellen over niet-belastbare inkomsten of uitgaven zonder fiscale weerslag.

 Onderzoek ter plaatse

De belastingadministratie heeft het recht om ter plaatse te komen. Daarbij kan ze heel wat documenten opvragen en inkijken:

 • Voor vennootschappen en zelfstandigen gaat het uiteraard om de boekhoudkundige stukken.
 • Maar ook huurovereenkomsten, arbeidscontracten… alle documenten die nodig zijn voor het vaststellen van uw belastbare inkomsten.
 • De fiscus kan dus ook op je harde schijf, je moet hen toegang verlenen door de gebruikte programma’s open te stellen.
 • Als de administratie erom vraagt, moet je kopieën maken.

 Informatiestroom

Gaat de fiscus in jouw geval informatie inwinnen bij andere personen, dan zijn die eveneens verplicht om sommige gegevens spontaan mee te delen, al dan niet schriftelijk.  Werkgevers moeten bijvoorbeeld fiches doorgeven over de betaalde bezoldigingen aan hun werknemers. Maar ook een vraag over de kosten die aan een bepaalde werknemer zijn terugbetaald zal beantwoord en gedocumenteerd moeten worden.

Bovendien worden de schotten tussen de verschillende administraties gesloopt.  De fiscale ambtenaren moeten gegevens die ze hebben ter beschikking stellen van ambtenaren die bevoegd zijn voor andere belastingen, zoals btw, de vennootschapsbelasting, het kadaster…

Bankgegevens – vooral intresten die op een buitenlandse rekening worden uitgekeerd – worden tegenwoordig zelfs over de grenzen heen door fiscale administraties uitgewisseld.
Om stil maar vooral voorzichtig van te worden.

Meer over de vernieuwde slagkracht van de fiscus: Fiscale bazooka krijgt minder vuurkracht (Netto)
Meer over vruchtgebruikconstructies: www.boekhouder.be
Meer over ‘managementvennootschappen’ en vennootschappen van vrije beroepen: www.fvib.be

Poll

Lees ook:
Belg laat honderden euro belastingaftrek liggen
Daar is het spook van de vermogensbelasting weer
Belasting betalen op een laptop van je werkgever?
Zwart geld bovenhalen kost gemiddeld 28 procent
300.000 Belgen vullen helemaal geen belastingbrief in (waarom ik wel?)

Tags: , , , , .

Jouw mening Geef nu je mening

 1. Eindelijk worden ze wakker maaaaaar:hopelijk wordt het nu geen heksenjacht achter de kleine man of kleine zelfstandige en pakken ze de echte grote sjoemelaars aan.Zij weten zeer goed waar het fout zit maar MOGEN daar NIET beginnen want dat zijn dikke vriendjes van politici en deze mogen niet aangepakt worden.Wordt eindelijk eens eerlijk en haal de centen waar ze zitten!

  Ongepast?

 2. Ik wist niet dat Crombez zo naïef was. Hij zal ondertussen ook al wel ondervonden hebben dat hij niet mag raken aan de grote sjoemelaars (de multinationals), noch aan gevestigde waarden binnen de traditionele politieke partijen (Karel De Gucht). Hij kan zich dus nog enkel focussen op de man in de straat, maar daar valt helaas nog weinig te rapen.

  Ongepast?

 3. De ministers worden maar op de helft van hun loon belast. Wat is het deel dat niet belast wordt (zwart?)
  waarom worden wij op ons volledig loon belast en zij niet ? Men zou al een groot gat in de begroting kunnen vullen

  Ongepast?

Geef je mening

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.