RegistrerenAanmelden

Na de vakantie iets soepelere regels voor tijdskrediet (maar nog altijd kluwen)

De regels voor tijdskrediet zijn bijgeschaafd.  Er zijn wat scherpe kantjes afgeveild en er is wat meer duidelijkheid.  In sommige gevallen is het daardoor mogelijk om 8 jaar in een stelsel van vier vijfden te werken.  Een andere belangrijke aanpassing is dat vrouwen die ooit thuisbleven om voor hun gezin te zorgen toch nog de kans  krijgen om in een deeltijdse ‘landingsbaan’ te werken.

Het bijschaven was nodig omdat de inderhaast genomen beslissingen onder impuls van minister van pensioenen van Quickenborne veel onduidelijkheid lieten. Zo stemden de nieuwe regels voor tijdskrediet niet overeen met de RVA-reglementering (in bepaalde gevallen nog een recht op tijdskrediet terwijl het recht op een uitkering was geschrapt).

De minimumleeftijd blijft wel gehandhaafd op 55 jaar.  In het afgelopen week onderhandelde akkoord zitten krenten voor iedereen:

Meerdere jaren

Iedereen blijft recht hebben op 1 vol jaar tijdskrediet, ook zonder daarvoor een echte reden te hebben. Tot nog toe maakte het niet uit of dat deeltijds of voltijds was. Het bleef beperkt tot 1 jaar. Nu kan dat ook uitgespreid worden over verschillende jaren: 1 jaar voltijds, 2 jaar halftijds en 5 jaar één vijfde.

Combinatie van systemen

Het zal in de toekomst makkelijker zijn om van ouderschapsverlof meteen in tijdskrediet over te stappen. Nu kan dat niet.

Tegemoetkoming aan de vrouwen

De landingsbanen voor 50 tot 54-jarigen zijn zoals bekend in december 2011 afgeschaft. Mensen in die leeftijd kunnen wel nog tijdkrediet nemen  in een systeem van vier vijfde.

Voor heel wat vrouwen stelt dat evenwel een probleem omdat ze vaak soms voor lange tijd hun loopbaan hebben onderbroken om voor de kinderen te zorgen. Vrouwen die kunnen aantonen dat die inactieve jaren besteed werden aan de kinderen, krijgen toch het recht op 3 extra jaren tijdskrediet, aan vier vijfde.

Soms tot 8 jaar met tijdskrediet

Wie een duidelijke reden heeft – zoals de zorg voor een kind tot 8 jaar of een zwaar ziek familielid – kan nu in totaal maximaal 8 jaar tijdskrediet gebruiken. Tot nog toe was dat beperkt tot 5 jaar.

Ook strenger gemaakt

Het tijdskrediet moet opgenomen worden in schijven van minstens 3 maanden (voor voltijds tijdskrediet of een 1/2 regime) of in schuiven van 6 maanden (voor een 1/5 regime). Dit laat werkgevers toe hun activiteiten beter te plannen.

Voortaan moet de werknemer minstens 5 jaar werken, waarvan 2 jaar bij de huidige werkgever, voor hij of zij recht heeft op tijdskrediet en de daarbij horende premie van de RVA.

Infobarakken

De reglementering rond de eindeloopbaan blijft een bijzonder complex kluwen waar een kat haar jongen niet in vindt (maar misschien is dat wel de bedoeling).  Een handleiding van een F-16 leest vlotter.

Heb je concrete vragen, dan moet je doorvoor naar ingewijd personeel van de vakbond, het sociale secretariaat of de personeelsdienst van je onderneming. Toch is dit nog niet het eind van de diarree aan regeltjes.

Het is naar verluidt nog altijd niet helemaal duidelijk wat de pensioenrechten zijn van wie in tijdskrediet stapt.

Tags: , , , .

Jouw mening Geef nu je mening

  1. Vereenvoudiging, dat moeste de huidige minister van pensioenen in een vorige legilatuur doen, nu doet ie het tegenovergestelde blijkbaar. Ter zake vind ik tijdskrediet goede formule om even de riem af te leggen zonder daarvoor je baan te moeten opzeggen. Maar wat ik niet vind kunnen is dat iemand met tijdskrediet een uitkering trekt. Wie ontslag neemt krijgt ook geen uitkering en wie ongewild geen werk heeft ziet zijn uitkering in de tijd dalen. Dan vind ik het niet meer dan correct om de tijdskredieter geen uitkering te geven.

    Ongepast?

Geef je mening

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.