RegistrerenAanmelden

Bob spelen is niet zonder risico’s

Nuchter blijven op een feestje is misschien al een hele opgave. Als je daarna voor vrienden Bob speelt, ben je erg gul want Bob neemt niet alleen het stuur over. Hij draagt ook een deel van de risico’s. Stel dat nuchtere Bob tegen een paal knalt met de auto van de beschonken Paul op de achterbank. Wie draait dan op voor de schade?

Dit is een netelige kwestie. Volgens de verzekeringsregels is de bestuurder verantwoordelijk. Maakt Bob brokken en is hij in fout, dan moet hij de schade vergoeden. Dat is het standpunt van de meeste rechters die over dit soort geschillen moeten oordelen. Is Bob bij een ongeval in zijn recht, dan betaalt uiteraard de verzerkering van de tegenpartij.

Een vriendendienst kan dus een dure en zure grap worden. Probeer als welwillende Bob daarom volgende drie gedragsregels te volgen.

1. Laat een papiertje tekenen
>>Controleer de verzekering / >>Bob in eigen auto / >>Speciale polisformules / >>Straffe verhalen
Kom je in een onverwachte situatie en wil je een beschonken vriend en zijn auto naar diens huis rijden, probeer dan een papier te laten tekenen waarin die vriend verklaart ermee in te stemmen dat hij zelf de eigen materiële schade zal betalen als je een ongeval zou veroorzaken. Leg het aan de hand van een voorbeeld uit en probeer dit vroeg op de avond gedaan te krijgen. Leg uit dat je je vrienden uiteraard vertrouwt en dat je niet verwacht dat ze je voor de rechtbank zullen slepen. Maar je weet nooit welke stommiteit je zelf op de weg met een niet vertrouwde auto kunt uithalen en hoe de nu nog vrolijke situatie dan kan keren. Echte vrienden zullen ongevraagd zo’n verklaring aanbieden.
Dat papiertje geeft je wel geen vrijgeleide. Bij een te zware voet of echt grove fout, blijft Bob nog altijd aansprakelijk.

2. Controleer of de auto verzekerd is
>>Bob in eigen auto / >>Speciale polisformules / >>Straffe verhalen
Dit is evenmin voor de hand liggend onder vrienden. Als er geen verzekering is, loopt Bob extra risico. Want zelfs als Bob niet wist dat de auto van zijn vriend niet verzekerd is, blijft hij bij een ongeval de aansprakelijke bestuurder. Volgens Wauthier Robyns van Assuralia dekt in zo’n geval de verplichte autoverzekering van Bob de schade die hij aan derden toebrengt. De schade aan de auto van de eigenaar blijft voor Bob.

Ook hier: maak er werk van vroeg op de avond. Begin er goedlachs of gekscherend over als iedereen nog nuchter genoeg is, maar laat duidelijk merken dat je het meent, moest het zover komen. Echte vrienden zullen je hun ‘groene kaart’ graag tonen.

3. Bob bij voorkeur in je eigen auto
>>Speciale polisformules / >>Straffe verhalen
Weet je op voorhand dat je voor een of meerder feestvierders zal moeten chaufferen, regel het dan zo dat je dat met je eigen auto kan doen. Zo ga je mogelijk pijnlijke discussies uit de weg. Bovendien is het veiliger, want je rijdt in de auto waar je alle knopjes blindelings weet staan en waarvan je de remmen kent.

Overdrijven we? Oordeel daar zelf over. Wij gaan je niet vertellen welke risico’s je voor vrienden of kennissen moet nemen. De verzekeringsregels zijn alleszins duidelijk.

Bestuurdersverzekering: In het ergste geval loopt Bob zelf lichamelijk letsel op tijdens zijn vriendendienst. Dit is niet verzekerd, ook niet als de eigenaar een omniumverzekering heeft. De lichamelijke schade aan Bob is enkel gedekt als de eigenaar een bestuurdersverzekering heeft.

Omniumverzekering: Heeft de eigenaar een omniumverzekering dan is niet alleen de lichamelijke en materiële schade aan derden verzekerd, maar ook de eigen materiële schade en de lichamelijke schade van de passagiers, ook van de eigenaar-passagier.

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA, de verplichte autoverzekering): Deze dekt de lichamelijke en materiële schade aan derden en de lichamelijke schade van de passagiers – ook die van de eigenaar als die passagier is – maar niet de eigen materiële schade.

Speciale polisformules

Er zijn polisformules die de chauffeur altijd dekken, welk voertuig hij ook bestuurt. Als Bob een dergelijke verzekering zou genomen hebben, zit hij dus wél altijd safe voor zijn eigen lichamelijke schade.
Sommige maatschappijen houden in hun standaardpolissen voor BA rekening met Bob-situaties. Is de chauffeur verzekerd bij Nateus, Ethias, P&V en Optimco dan kan Bob achter dat stuur zonder dat hij voor eventuele schade aan de auto van de chauffeur kan geplaatst worden.

Straffe verhalen

Volgende twee verhalen zijn echt gebeurd. Murielle reed de beschonken André en zijn vrouw naar huis, maar kreeg een ongeval waarbij André gewond raakte. De vriendschappelijke relatie tussen Murielle en haar man enerzijds en André en diens vrouw verzuurt. Murielle krijgt van die ‘vrienden’ een dagvaarding in de bus waarin ze 130.000 euro schadevergoeding eisen voor de materiële, maar ook voor de vermeende fysieke – hoofdpijn van André, geheugenverlies – en morele schade. In 2007 heeft de rechtbank het conflict tussen ‘Bobette’ Murielle en eigenaar-passagier André beslecht. De eisen voor morele en fysieke schade werden van tafel geveegd, maar Murielle draait wel op voor 9.000 euro aan materiële schade aan de auto van André.

Een Gents ‘Bobette’ trof het nog slechter. Zij bracht een vriend die op de achterbank lag te slapen in diens auto naar huis maar geraakte van de weg. De auto raakt verhakkeld, de vriend loopt ernstige blessures op. Hier oordeelde de rechtbank in eerste aanleg dat de dame zowel de materiële als de lichamelijke schade moest vergoeden. Dit is evenwel een zeer uitzonderlijk vonnis. De rechter week af van de verzekeringsregels en vond dat het hier om “een contract van bruikleen” ging waarbij “de lener is gehouden de geleende zaken in dezelfde hoedanigheid terug te geven”.

Tags: , , , , , , .

Jouw mening Geef nu je mening

  1. Maar wat men in dit artikel niet vermeld,dat als je voor BOB rijd in de wagen van je vriend(in) dat deze ,als zij gedronken hebben ,niet naast jou mogen plaats nemen tijdens het rijden. Want een dronken passagier kan steeds naar het stuurwiel grijpen,en zo dusdanig een ongeval veroorzaken.

    Ongepast?

  2. met iemand anders auto rijden houd altijd zeer veel risico’s in daarom bezint eer je begint!!!! en naar feestjes gaan zijn ook risico’s daarom mischien deze tip: boek een kamer met ontbijt voor 100€ ben je goedkoper af zelfs als je moet bazen!!!!!

    Ongepast?

  3. De boodschap is dus: “Laat ze hunne plan trekken”… Mooi.

    Ongepast?

Geef je mening

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.