RegistrerenAanmelden

Aangifte roerende inkomsten dit najaar misschien al weer van tafel

Knipper je even met de ogen als je deze titel leest? Dat deden we ook bij een column van Paul Huybrechts, de voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs (VFB). Volgens Huybrechts is de politieke wereld er zich ter dege van bewust dat de fiscaliteit op de roerende inkomsten – intresten, dividenden, meerwaarden…- “een draak” is. Wellicht in het najaar, zo blijkt volgens hem uit gesprekken met politici en kabinetsleden, zal eraan gesleuteld worden.

Beleggers is het een doorn in het oog dat ze vanaf het aanslagjaar 2013 al hun roerende inkomsten moeten aangeven. Die nieuwe aangifteplicht zorgt voor veel meer onrust dan de verhoging van de belastingvoeten op deze inkomsten.

Paul Huybrechts, voorzitter van de VFB

Het vermogenskadaster

Bovenop de verhoging van de roerende voorheffing van 15 naar 21 procent (op kasbons, termijnrekeningen en obligaties) is er een zogenaamde ‘rijkentaks’ van 4 procent (21% gewone RV plus 4 procent extra) op roerende inkomsten boven de 20.020 € per jaar. Inkomsten uit kasbons, staatsbons, termijnrekeningen en obligaties moeten aangegeven worden zodanig dat de fiscus weet of je over die grens van 20.020 € gaat. Je kunt de aangifteplicht voor deze aan 21 procent belaste inkomsten ook ‘afkopen’ als je door de bank meteen 4 procent extra laat afhouden. De bank moet deze beleggingsinkomsten in jouw naam dan evenmin melden aan het beruchte nieuwe “meldpunt voor roerende inkomsten”.

 Maar dividenden die in de regel tegen 25 procent belast worden moet de bank wel aan dat meldpunt doorgeven en zou je zelf vanaf AJ 2013 netjes op je belastingformulier moeten opnemen. Allemaal (weliswaar verontrustende) theorie tot dusver.

Geen confisquatie in ruil voor…

En, als we Huybrechts mogen geloven, is er een reële kans dat dit ook theorie blijft. De VFB stelt in ruil voor de afschaffing van het meldpunt en van de verplichte aangifte “een eenvormige roerende voorheffing van 23 tot 25 procent voor”. Dit is dus een belastingverhoging in ruil voor blijvende anonimiteit en discretie. De VFB vond “begrip” voor dit standpunt, aldus Huybrechts in De Tijd.

De grote vrees van grote beleggers, vermogende families en industriëlen is immers dat het ‘vermogenskadaster’ dat via de aangifteplicht en het meldpunt wordt opgebouwd ooit zal dienen om niet alleen inkomsten uit kapitaal nog forser te belasten maar om ook botweg het kapitaal zelf te belasten.

“Zelfs Di Rupo snapt het”

Politici snappen volgens de VFB dat er iets moet gebeuren om het ongenoegen en de onzekerheid weg te nemen. De VFB-voorzitter wijst in dit verband naar de nieuwe golf van kapitaalvlucht die op gang komt. Maar het zit nog dieper dan dat. Er zijn berichten over vermogende Belgen die gewoon dit absurde land verlaten en over bedrijfseigenaren die geen opvolgers vinden om in dit klimaat verder te boeren.

“Politici die deze kans laten liggen, zoeken in Vlaanderen electoraal verlies. Naar verluidt is zelfs de premier zich daarvan bewust,” aldus  nog Huybrechts in zijn column.

Tags: , , , , , , , , , .

Jouw mening Geef nu je mening

Er zijn nog geen reacties op “Aangifte roerende inkomsten dit najaar misschien al weer van tafel”.


Geef je mening

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.