Belangenbehartiging

Bijna één op vier Belgen is 60-plusser, een aandeel dat de volgende jaren nog zal toenemen. De meeste 60-plussers zijn niet meer professioneel actief. Maar dat betekent niet dat hun maatschappelijke betrokkenheid daarom vermindert. Wie vandaag met pensioen gaat, heeft nog meer dan een kwart van het leven voor de boeg.  Met hun ervaring en mogelijkheden kunnen ouderen mee vorm geven aan de samenleving en dit tot op latere leeftijd. Zo zou het verenigingsleven moeilijk kunnen overleven  zonder  de inzet van de vele duizenden gepensioneerde vrijwilligers.  Ook staan heel wat gepensioneerden in voor de opvang van kleinkinderen en de zorg voor de eigen (bejaarde) ouders.

Vief vzw is de mening toegedaan dat ouderen vanuit de eigen behoeftes en de eigen mogelijkheden een rol moeten blijven spelen in de samenleving. Meedenken en meedoen aan de besluitvorming en het beleid is hierbij van essentieel belang. Om dit in de praktijk te brengen, wordt er actief deelgenomen aan de landelijke ouderenraden en hun commissies. Ook de deelname van de lokale afdelingen aan gemeentelijke adviesraden wordt gestimuleerd via kadervormingen, publicaties en door het verspreiden van modelstandpunten.

Sitemap - Vief vzw 2017 - info@vief.be - Site door Faromedia