Actueel

Aanpak van oudermishandeling
De Belgische studie 'Geweld en onveiligheidsgevoelens bij ouderen, prevalentie en gevolgen' toonde reeds in 1998 aan dat één op acht ouderen met een vorm van psychisch, fysiek of seksueel geweld werd geconfronteerd.
Voor 1 euro naar de huisarts
Patiënten met een laag inkomen, die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of het Omnio-statuut, vanaf 1 december 2011 slechts 1 euro voor een consultatie bij de huisarts.
Identiteitskaart 10 jaar geldig
Op 7 april 2011 diende senator DE PADT (Open VLD) een wetsvoorstel in om de huidige geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart op te trekken van vijf naar tien jaar en voor de 75plussers een onbepaalde duur (= levenslang) te voorzien. De nieuwe regeling zou van toepassing worden vanaf 1 januari 2013.
Hospitalisatieverzekering
De Vlaamse Ouderenraad is van mening dat er zich, ondanks de toepassing van de anti-discriminatiewetgeving, problemen voordoen bij de toegang tot en de betaalbaarheid van de hospitalisatieverzekeringen voor oudere personen.
Sommige pensioenen omhoog op 1 november
In het kader van de uitvoering van het Generatiepact werden de minimumpensioenen en de oudste pensioenen reeds op 1 september aangepast.
Ouderen willen een stem in het pensioendebat
Naar aanleiding van discussies over de hervorming van de pensioenen vond het Raadgevend Comité voor de Pensioensector het dringend nodig om nog een advies te bezorgen aan de formateur en meteen ook aan de toekomstige minister van Pensioenen.
Energie is geen luxe - LBV-standpunt BTW-tarief energieprijzen
LBV dringt bij de volgende regering aan om het BTW-tarief op energieproducten te verlagen van 21% naar 6% of minstens deze verlaging in te voeren voor een eerste schijf met de kleine verbruikers.
Terugblik Midweek bestuursvrijwilligers
Van maandag 24 tot woensdag 26 oktober 2011 organiseerde de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling voor haar bestuursvrijwilligers uit de afdelingen een vormings- en uitwisselingsdriedaagse met verblijf in het vakantiecentrum Liberty te Blankenberge.
Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doe je dat ?
De grootste wens van ouderen is zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Samen met de leeftijd nemen echter ook de behoeftes aan comfort en veiligheid toe. De keuze om thuis te blijven wonen moet goed omkaderd worden
Nieuwe lidkaarten 2012 ter beschikking
Naar jaarlijkse gewoonte stelt het landelijk secretariaat lidkaarten ter beschikking aan de afdelingsbesturen. Afdelingen kunnen de gewenste aantallen aanvragen bij het landelijke of het provinciale secretariaat.

naar volledig overzicht

Sitemap - Vief vzw 2017 - info  vief.be - Site door Faromedia